CO JE TĚLO? STÍN STÍNU TVÉ LÁSKY, V NĚMŽ JE NĚJAKÝM ZÁZRAKEM OBSAŽEN CELÝ VESMÍR.

Kdysi dávno existovala duše, která o sobě věděla, že je světlem. Byla to nová duše, která prahla po životě. "Jsem světlo," říkala. "Jsem světlo." Ale skutečnost, že to věděla a že to neustále opakovala, nemohla nahradit opravdový zážitek. Ve sféře, ze které tato duše přišla, nebylo nic než světlo. Každá duše byla vznešená, každá duše byla nádherná...

My jako společnost jsme podlehli a většina z nás stále podléhá všeobecně uznávaným způsobům léčení a přístupu ke svým bytostem jako k něčemu dualistickému a odpojenému. Přitom jsme propojení se vším, vše se navzájem ovlivňuje, všechno souvisí se vším. Mnohdy uznáváme zákonitosti vesmíru, přírody, fyziky, chemie...., ale že my jsme toho...

O dětech

25.08.2022

Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami touhy života po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A ačkoliv jsou s vámi, přece vám nepatří. Smíte je obdařit svou láskou, nikoli však svými myšlenkami. Neboť ony mají své vlastní myšlenky. Jejich tělům můžete dát dům, ne však jejich duším. Neboť jejich duše dlí od úsvitu...