Energetické pole člověka a zdraví

12.11.2022

My jako společnost jsme podlehli a většina z nás stále podléhá všeobecně uznávaným způsobům léčení a přístupu ke svým bytostem jako k něčemu dualistickému a odpojenému. Přitom jsme propojení se vším, vše se navzájem ovlivňuje, všechno souvisí se vším. Mnohdy uznáváme zákonitosti vesmíru, přírody, fyziky, chemie...., ale že my jsme toho neoddělitelnou součástí, to mnozí z nás nechtějí chápat. Vše živé pulsuje energií, která vždy obsahuje nějakou informaci. Bez energie bychom neexistovali, bez ní by neexistovalo nic. I mnozí kvantoví fyzikové uznávají existenci elektromagnetického pole vytvářené biologickými procesy těla. Vědci vědí, že živá tkáň lidského těla vytváří elektrickou energii. Energetické pole každého člověka obsahuje a odráží jeho energii. Obklopuje nás a uchovává v sobě emocionální energii vytvořenou veškerými našimi pozitivními a negativními zkušenostmi. To následně ovlivňuje fyzickou tkáň v našem těle - emoce pramenící z těchto zkušeností se v našem systému ukládají a podílejí se na vzniku buněčné tkáně, která na základě toho vytváří přesnou symbolickou informaci, kvalitu energie odrážející právě tyto emoce. 

POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI ZANECHÁVAJÍ STOPU V BUNĚČNÉ TKÁNI I V ENERGETICKÉM POLI.

"Neurobioložka Candace Pertová dokázala, že neuropeptidy (chemické látky aktivované emocemi) jsou myšlenky převedené ve hmotu. Naše emoce fyzicky přebývají v těle a působí na buňky a tkáně. Dr. Pertová tvrdí, že NENÍ MOŽNÉ ODDĚLIT MYSL OD TĚLA, PROTOŽE STEJNÉ BUŇKY, KTERÉ VYTVÁŘEJÍ A PŘIJÍMAJÍ EMOCIONÁLNÍ CHEMICKÉ LÁTKY V MOZKU, SE NACHÁZEJÍ V CELÉM TĚLE. Naše mysl je přítomná v každé buňce našeho těla. 

Naše zdraví je živou výpovědí vyjadřující naše síly, slabosti, naděje a strachy. Ty nejhlubší vzorce, které nás nevědomě provázejí mnohdy zbytečně celý život, si neseme již od embryologického vývoje, kdy si je přenášíme většinou od své matky. Proto náš dnešní strach dnešním strachem není a vůbec nesouvisí s lidmi, na které určitým způsobem na základě tohoto strachu reagujeme. S duší je třeba spolupracovat a najít příčinu našich současných stavů. Což se dá s pomocí různých způsobů, které se na člověka dívají celistvě. Já uznávám všechny takové přístupy, protože všechny mají stejné jádro, a každý si najde ten svůj. Biodynamiku upřednostňuji a pokládám za jednu z nejpříjemnějších a nejpohodlnějších pro většinu lidí proto, že řeší věci zevnitř ven a sama, aniž bychom sami museli pátrat velkým úsilím po našich příbězích a vypovídávat se z nich. Dech života - naše zdraví, inteligence, síla, jež nás stvořila, po vytvoření bezpečného vztahového pole terapeuta a jeho vědomého kontaktu, začne sám rozpouštět tyto negativní vzorce nejlepším možným způsobem a postupně ve všech vrstvách, v nichž máme tyto "emoční cysty" uložené. 

Každý orgán má mimo svou fyziologickou funkci také svou duchovní dimenzi. Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo, tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo.