TRVÁNÍ A FREKVENCE TERAPIÍ

Jak dlouho terapie trvá?

Terapie trvá přibližně 1 hodinu, ale někdy je potřeba delšího ošetření. Organizuji si čas tak, abych pro Vás vždy měla ještě prostor navíc, jelikož tělo má svůj vlastní léčebný plán. 

Jak často byste měli na terapii docházet?

Co byste měli a neměli, záleží samozřejmě na vás :-). Ale moje doporučení je: "Tělo ví samo nejlépe. Až si řekne, tzn. když vás to napadne, přijďte."

Jinak dle všeobecných doporučení a dlouhodobých zkušeností je při akutních a chronických potížích terapie vhodná každý týden, nejpozději 1x za 14 dnído odstranění problémůProč? Než došlo k tělem výrazněji projeveným problémům, předcházely tomu blokády uložené v mnoha vrstvách těla, často nahromaděné během několika let či desetiletí, a k jejich odstranění a umožnění změn většinou jedno ošetření nestačí. Proto je lepší docházet na více ošetření za sebou. 

V případě preventivní péče stačí 1x za měsíc nebo dle vašich pocitů.

Vždy se respektuje jedinečnost systému, aby mělo dost času ošetření tzv. integrovat. Frekvence ošetření je tedy individuální. Pro docílení větších změn existuje obecné doporučení - projít sérii 6 - 10 ošetření s kratším odstupem (1-2 týdnů).

PRŮBĚH TERAPIE

  • Při první terapii si nejdříve popovídáme o důvodech, proč jste přišli, co vás trápí. Povím Vám, cokoliv budete chtít vědět o KST, průběhu terapie a co od ní můžete očekávat.
  • Poté se přesunete na terapeutické lehátko, kde ležíte v pohodlném oblečení a podle potřeby přikrytí dekou, podloženi polštářky, pro co nejpohodlnější a nejlepší pocit. Já budu sedět u Vás a po vyjednání kontaktu přejdu k jemnému doteku, který vždy probíhá diskrétně a přes oblečení (s výjimkou hlavy). Ke kontaktu může docházet i v poloze na boku či v sedě dle Vašeho zdravotního stavu. K tomu často dochází při ošetřování těhotných žen v pozdním stádiu těhotenství.
  • Vždy jsem s Vámi v plné přítomnosti, kdy si můžete dovolit nechat cokoliv projevit.
  • Často během ošetření klienti usínají, což je naprosto v pořádku - je to krásný projev důvěry v terapeuta a jeho působení. Tělo si dovolí nebýt ve střehu, nechá vše být a tím napomáhá spustit hluboký samoozdravný proces.
  • Na závěr máte prostor si ještě v klidu poležet a nechat vše doznít.


Každý člověk je jedinečný a pokaždé si tělo řeší, na co je podle svého léčivého plánu připraveno, to se vždy rozpustí a uvolní. Žádná terapie tedy není nikdy stejná.

CO KDYŽ SE KLIENT NERAD SVĚŘUJE 

Setkávám se samozřejmě také s klienty, kteří se nechtějí s ničím svěřovat a o ničem si povídat. Mnozí lidé právě z důvodu obav, že se budou muset odkrývat se svými problémy cizímu člověku, raději nepřijdou. Měla jsem to kdysi stejně - takový svůj bezpečný pocit s názvem "co je komu po tom". Já a Dech života nemáme nic proti tichému průběhu, a nevyžadujeme žádnou verbální komunikaci a svěřování. O tom tato metoda naštěstí není a mimo jiné i proto jí mám tak ráda....umožňuje maximální respekt. Já jen vždy s klientem vyjednám polohu těla během terapie a vykomunikuji, kde mohu a nemohu položit své ruce, případně informuji klienta o tom, co v těle vnímám. Každého jedince respektuji se vším, s čím přichází, bez jakéhokoliv posuzování. Všemu předcházejí naše jedinečné životní zkušenosti a tak, jak to máme, to máme, a je to v pořádku. Vždy vše děláme tak, jak nejlépe v danou chvíli umíme. Během samotné terapie se pak může projevit cokoliv a často se vynoří velmi hluboká témata, která si tělo umí vyřešit a dochází tak k významným změnám. Já samozřejmě nikdy nic neventiluji ven a vše zůstává navždy důvěrně jen mezi mnou a klientem. 

Ošetřuji děti i dospělé všech věkových kategorií včetně těhotných žen, maminek s miminky a handicapovaných.


CO DĚLÁ BCST TERAPEUT, když to vypadá, že nic nedělá...


Při své hluboké a klidné práci v nehybnosti se dotkne a vstoupí do kvantové matrice těla. Klient může při takovém ošetření mít pocit, že terapeut jen tak sedí, dotýká se ho a nic nedělá. Ve skutečnosti intenzivně pracuje (já bych řekla spíše spolupracuje). Orientuje se na primární respiraci, středovou linii, udržuje široké percepční pole kolem klienta a vytváří podmínky pro projevení vrozených sil, jež usnadňují návrat ke zdraví - podmínky pro projevení Dechu života, který tělo stvořil a léčí ho. 

Terapeut tak v hluboké klidné přítomnosti podněcuje klientovo tělo k harmonizaci a zdraví. Podporuje samoléčebné ozdravné procesy v bytosti klienta. Je průvodcem orientujícím se v anatomii a fyziologii těla, jeho traumatických projevech a zdrojích, provádějícím klienta bezpečně léčebným procesem. 


Můžeme říct, že kraniosakrální terapeut je naslouchajícím prostředníkem, zkušeným a orientujícím se zprostředkovatelem léčení. Vědomým dotekem naslouchá jemným projevům primárního Dechu těla - kraniosakrálním rytmům, pohybům tkání, tekutin, nervů, dechu jednotlivých kostí a orgánů. Avšak nic by neměl chtít ovlivňovat. Musí vědět, jak se každá část těla vevnitř projevuje a co se tam může dít, ale při samotné terapii by s tím měl jen být, vnímat v plné přítomnosti projevy klientova systému, nechávat vše přicházet a podporovat skrze sebe Dech života - zdraví v každém z nás. Z toho vyplývá, že uzdravení v podstatě neřídí terapeut, ale stejná síla, která nás stvořila od první buňky až po několik desítek biliónů buněk tvořících dokonalou lidskou bytost. Přirozené zdraví, které nás každou vteřinu tvoří a regeneruje, a je přítomné od narození až do smrti.

Principy kraniosakrální terapie jsou staré jako Vesmír a totožné s těmi, jakými nás tvoří příroda. Můžeme také říct, že kraniosakrální terapie spojuje ducha s anatomií a fyziologií, aby do sebe znovu všechno zapadalo a MYSL-DUCH-TĚLO našli společnou řeč. :-) 

Stále z mnoha dezinformačních zdrojů může vyplývat, že kraniosakrální terapeut je něco jako léčitel. Musím ale upozornit, že kraniosakrální terapeut není léčitel, protože ten léčí na základě svých "zvláštních schopností" a většinou nemá ani základní vědomosti, které musí mít kraniosakrální terapeut - znalosti anatomie, fyziologie, embryologie, psychologie, a vysokou citlivost rukou, aby mohl naslouchat rytmům v těle a rozpoznávat, co se v něm děje. 

Kraniosakrální terapie se odehrává s tělem a v těle. Mnohé z Vás může napadnout - takže to není práce s energií? Ano, je - ve Vesmíru neexistuje nic, co by nebylo energií. To, že je něco hmotné, znamená jen, že energie kmitá tak rychle, že z ní hmota vznikla.

Markéta Škapová, BCST

Kranio PaMaMis - od srdce ke zdraví

Sklářova 3, Ostrava - Muglinov

pamamis.bcst@seznam.cz

+420 603 738 520

Můžete se se mnou spojit na Facebooku


Otevírací doba:

po - pá: 9:00 - 18:00