Nikdy ničeho nelitujte, neboť každá zkušenost je darem a v každé zkušenosti je ukrytý poklad.

02.02.2023

Kdysi dávno existovala duše, která o sobě věděla, že je světlem. Byla to nová duše, která prahla po životě. "Jsem světlo," říkala. "Jsem světlo." Ale skutečnost, že to věděla a že to neustále opakovala, nemohla nahradit opravdový zážitek. Ve sféře, ze které tato duše přišla, nebylo nic než světlo. Každá duše byla vznešená, každá duše byla nádherná a každá vyzařovala boží záři. A tak tato malá dušička byla jen svíčkou na slunci. Uprostřed největšího světla - jehož byla částí - nebyla schopná vidět ani zakusit, čím skutečně je.

A tak po tomto poznání začala toužit. A její touha byla tak veliká, že jsem jí jednoho dne řekl: "Dušičko, víš, co musíš udělat, abys uspokojila svou touhu?"

"Co, Bože? Co? Udělám cokoli." řekla dušička.

"Musíš se oddělit od nás ostatních," odpověděl jsem, "a pak se musíš obklopit temnotou."

"Co je temnota, Bože?" zeptala se dušička.

"To, co ty nejsi," odpověděl jsem a dušička to pochopila.

A tak se oddělila od všech ostatních a dokonce odešla do jiné sféry. A v této sféře měla možnost zakusit všechny druhy temnoty. A také to dělala.

Z této temnoty však volala: "Otče, Otče, proč jsi mě opustil?" Stejně jako to děláte vy. Ale já jsem vás nikdy neopustil, jsem stále s vámi a jsem vždy ochoten připomenout vám, čím skutečně jste"; jsem vždy připraven zavolat vás domů. (moje pozn.: ke kontaktu se sebou samými - pro což je i kranioterapie nádherným nástrojem - vrací nás zpátky domů - k sobě samým, a pomáhá nám se rozpomínat, čím skutečně jsme :-)

Proto buďte světlem uprostřed temnoty a neproklínejte ji.

A když jste obklopeni tím, čím nejste, nezapomínejte na to, čím jste. A chvalte svět, i když jej chcete změnit.

A vězte, že to, co děláte v nejtěžší chvíli, může být vašim největším vítězstvím.

Neboť život, který si vytvoříte, je výpovědí o tom, čím jste - a čím chcete být.

Podobenství o dušičce a slunci jsem vám vyprávěl proto, abyste pochopili, proč je svět takový, jaký je - A JAK SE MŮŽE OKAMŽITĚ ZMĚNIT, JAKMILE SI KAŽDÝ UVĚDOMÍ SVOU NEJVYŠŠÍ REALITU.

Hovory s Bohem, Neal Donald Walsch