O dětech

25.08.2022
A jedna žena, a kojencem u prsu, řekla: Vyprávěj nám o dětech. 

I on pravil:

Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami touhy života po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A ačkoliv jsou s vámi, přece vám nepatří. Smíte je obdařit svou láskou, nikoli však svými myšlenkami. Neboť ony mají své vlastní myšlenky. Jejich tělům můžete dát dům, ne však jejich duším. Neboť jejich duše dlí od úsvitu v příbytku, který nesmíte navštívit ani ve svých snech. Smíte usilovat o to, být jako ony, ale nepokoušejte je udělat sobě podobnými. Neboť život neběží nazpět, ani nesetrvává ve včerejšku. Jste luky, vysílajícími živoucí šípy, jimiž jsou vaše děti. Střelec vidí cíl na cestě k věčnosti, On vás napíná Svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Nechť vaše luky v rukou Střelce míří na radost; neboť tak jako On miluje šíp, též miluje i luk, který pevný jest. 

                                                          Prorok