html// Kraniosakrální terapie
Po objednání: Po-Pá   9:00 - 18:00   

Kraniální dotek Dechu života

KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMICKÁ TERAPIE

"Základní prioritou každého, kdo se zabývá léčením, je nalézt zdraví člověka. Nemoc dokáže najít kdokoliv."  Dr. A. Still

NAVRACÍ DO ROVNOVÁHY PRIMÁRNÍ RYTMUS, KTERÝ PULZUJE UVNITŘ FYZIOLOGICKÉHO SYSTÉMU DECH ŽIVOTA 

DECH ŽIVOTA JE PROSTOUPEN V CELÉ NAŠÍ BYTOSTI, KAŽDÁ NAŠE BUŇKA JE TOUTO SILOU PRODÝCHÁVÁNA A KAŽDÁ NAŠE BUŇKA REAGUJE NA VĚDOMÝ DOTEK A OVLIVŇUJE DALŠÍ BUŇKY. TOHLE VĚDOMÉ SPOJENÍ S DECHEM ŽIVOTA  V TĚLE ZPŮSOBÍ OZDRAVUJÍCÍ PROCES A ROZPUŠTĚNÍ NEGATIVNÍCH VZORCŮ, KTERÉ ZAMEZUJÍ ZDRAVÉMU PLYNULÉMU PROUDĚNÍ TEKUTIN  V TĚLE. PROTOŽE K TĚMTO MOCNÝM ZMĚNÁM DOCHÁZÍ NA ÚROVNI KOMUNIKACE BUNĚK, JEJICH TEKUTIN A METABOLISMU, ZASAHUJÍ DO HLOUBKY A JSOU TRVALÉ. NA ROZDÍL OD RYCHLÝCH INVAZIVNĚJŠÍCH METOD, PO NICHŽ SE PROBLÉMY VĚTŠINOU VRACEJÍ.  

PROTO NÁS "KRANIÁLKA" MĚNÍ - NAVRACÍ NÁS POSTUPNĚ ZPĚT NA "SPRÁVNOU CESTU" TÍM, ŽE NÁS ZBAVUJE POTÍŽÍ A OMEZENÍ NA ÚROVNI MYSLI, DUŠE A TĚLA, KTERÉ SI NESEME VŠICHNI POD TÍHOU ZKUŠENOSTÍ A TRAUMAT VZNIKLÝCH JIŽ OD SAMÉHO POČÁTKU ZROZENÍ. KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE JE BOŽÍM PODPORUJÍCÍM NÁSTROJEM, KTERÝ NÁM PŘIROZENĚ POMÁHÁ K NÁVRATU ZPĚT K SOBĚ SAMÝM. 

Tato metoda je inspirována přírodními principy, člověk ji však objevil a pojmenoval. Vznikla z klasického lékařství v 19. století a její  principy mají v západním světě dlouholetou tradici - již od počátku 20. století, kdy tyto léčebné procesy objevil a popsal Dr. William Garner Sutherland (1873-1954), který při svých experimentech vycházel z osteopatie Dr. Andrewa Taylora Stilla (1827-1917), jehož byl žákem. Sledoval, jak se chová centrální nervový systém mezi lebkou (cranium) a kostí křížovou (sacrum). Zjistil, že lebeční kosti ve skutečnosti nejsou srostlé, jak nás dosud na školách učí, ale že se pohybují pomalým rytmickým pohybem. Tento pohyb nazval  primární  respirací - Dechem života. Životní síla, která tento dech uvádí do pohybu prostupuje celé naše tělo - každá buňka následuje tento nepatrný pravidelný pohyb, který má svůj vlastní rytmus, nezávislý na dechu a tepu srdce. Tyto jemné pohyby a rytmy umí terapeut vnímat skrze své citlivé ruce.

V jiných státech je kraniosakrální terapie hrazena zdravotními pojišťovnami jako uznávaná rehabilitační metoda. U nás ji ministerstvo zdravotnictví stále odděluje od jiných metod léčení. My terapeuti s tím souhlasit nemůžeme, protože z mnoha zkušeností víme, že kraniosakrální terapie dokáže přirozeně vyřešit to, s čím si "klasická" medicína poradit neumí. Týká se to i ostatních  metod léčení, které přistupují k člověku holisticky (celistvě). Člověka nemůžeme rozdělovat od jeho prožívání a zkušeností, které vždy někde v těle bydlí. Už stačí, že jsme u většiny "odborníků" děleni na srdce, játra, kůži, atd. Jsme živými bytostmi se svými příběhy, které nás utvářejí. 

Tělo se v mnoha ohledech chová jako planeta, na které žijeme. Také dr. Sutherland (objevil rytmické působení životních sil v lidském těle, který nazval DECH ŽIVOTA) přirovnal rytmické výkyvy mozkomíšního moku k mořskému přílivu a odlivu, současně z toho vyvodil, že jsou řízeny stejnou inteligencí, která řídí pohyby oceánu, rotaci Země a pohyb všech planet. Již v tradiční čínské medicíně je vztah lidského těla k okolní přírodě vysvětlován velmi názorně. Jsme součástí přírody a naše těla jsou jejími zákonitostmi a změnami neustále ovlivňovány.


"Kraniosakrální biodynamická terapie je bezbolestné, jemné, neinvazivní ošetření, vhodné k nápravě širokého spektra zdravotních obtíží."


Charles Ridley -  jeden z předních kraniosakrálních biodynamických terapeutů. Svůj přístup nazývá "Kraniální dotek Dechu života" a je mi jím velmi blízký. Prostřednictvím knihy "Ticho a klid" se stal jednou z klíčových inspirací pro mou terapeutickou praxi.

Charles Ridley je praktikant a učitel s více než 40ti letou praxí. Ve své práci navazuje na odkaz osteopata W. G. Sutherlanda, který je zakladatelem kraniální osteopatie a tím pádem otcem všech odnoží kraniosakrální terapie, které dnes známe. Charles Ridley jako jeden z mála lektorů vyučuje velmi čistý a přímý přístup biodynamického dotyku, který není založený na technikách ani manipulaci. Díky tomu může být branou k hlubokému autentickému léčivému procesu skrytému v těle druhého člověka.


"Při ošetření se snažím obnovit zdraví, nesnažím se opravit problém." 

Dr. Rollin F. Becker

Zdraví je v nás přítomno vždy. Od okamžiku početí až do smrti.

Jakýkoli nezpracovaný stres a trauma ovlivňuje nejen naší psychiku, ale vždy také tělo, kde dochází ke stažení a omezení, způsobující bolest, napětí, a následně pak nemoc. Kraniosakrální terapie je velmi moudrá, jemná a účinná metoda, která pomáhá ozdravující síly (zdraví) znovu nalézt a podpořit, aby mohlo dojít k rozpuštění vzorců napětí a obnovení rovnováhy v celém organismu. Doslova nás vrací zpět k sobě samým, a odstraňuje i ty nejhlubší příčiny problémů, které nás omezují, způsobují trápení a bolesti a "nepustí nás dál".

Terapeut pomáhá aktivovat vnitřní moudrost těla a podporovat procesy k přirozenému léčení sebe sama, reorganizaci a obnovení vnitřní rovnováhy na úrovni MYSLI, TĚLA, a DUŠE. Dochází k harmonizaci systému, uvolnění blokád a návratu organismu ke stavu vždy přítomného zdraví. 

To, co popisuje kraniosakrální terapie jako Primární respirace, je jev, který se nám děje už od početí. Primární proto, že předchází dýchání plícemi a srdečnímu rytmu. Jsme prodýcháváni Dechem Života a díky kraniosakrální terapii vnímáme a jsme svědky toho, jak se nám Dech života projevuje v těle.


Pro koho je terapie vhodná?

Pro kohokoliv s jakkoliv dlouhou dobou pobytu na Zemi a jakýmikoliv potížemi, se kterými je schopen se dostavit sám, nebo s pomocí a komu záleží na svém zdraví a nalezení vnitřní rovnováhy. Je vhodná i pro těhotné maminky, miminka a malé děti. "Kraniálku" milují i tělesně a duševně handicapovaní - od dětství jsem se kvůli handicapu v rodině pohybovala v prostředí nejrůzněji postižených lidí a je to pro všechny vždy velmi náročné. Kraniosakrální terapie je pro ně a pečující rodinu velmi přínosná a ulevující.Kraniosakrální terapie je vhodná i pro těhotné maminky, novorozence, miminka a malé děti.

  Proč je tak důležitý a léčivý VĚDOMÝ DOTEK?

Na počátku byl DOTEK, jako naše první zkušenost. Kontaktní jsme byli již jako zárodek v děloze matky, propojeni s tkáněmi a tekutinami, pupeční šňůrou. Porod je také velmi kontaktním prožitkem. A na doteku - kontaktu s matkou - závisí život novorozeněte. Od té doby je do našeho mozku vtištěna síla doteku a každá buňka v těle hledá vazbu. Ve zdravém prostředí znamená dotek bezpečí, důvěru, jistotu. První vztahy jsou založené v prvé řadě na doteku. Naše životní potřeby se točí okolo doteku, kterého se nám (ne)dostává a může vyvolat celou řadu emocí. Avšak už jako rodiče se svých dětí často dotýkáme méně, než potřebují, a dospělí se v mnoha případech doteku vyhýbají kvůli své zranitelnosti. 

A JAK JE TO S DOTEKEM BIODYNAMICKÉHO TERAPEUTA? Biodynamický dotek je bezpodmínečný, nevnucující, nenátlakový, otevřený, bez touhy, nesoudící, nediferencovaný. Je velmi vzácný, protože lidé na takový dotek nejsou často zvyklí - dotek bývá většinou podmíněný potřebami druhého. Biodynamický dotek vychází z místa původnosti v našem nitru - stav tvořivé bdělosti, která není  v podmíněné mysli, a je velmi léčivý. 

"Sedět v NEHYBNOSTI s druhou lidskou bytostí je ta nejlepší terapie! A musíme tomu vůbec říkat terapie? Nemůžeme to jen pěstovat jako stav bytí? Jestliže, jak už zaznělo, naslouchání léčí, pak v naprosté nehybnosti, nepřipoutanosti, může příběh zaznít ve své úplnosti a bezvýhradné naslouchání vede k uzdravení. Nemusíme dělat nic jiného než přijímat bez posuzování. Právě v tomto přijetí spočívá obrovská moc ženského principu. To je obrovský poklad!"

"Lidé potřebují být vyslechnuti. Nepotřebují, aby je někdo soudil nebo jim radil, jací by měli být! Stačí jen, když je vyslechne v jejich bolesti, zmatku a strachu. Naslouchání léčí a hluboké naslouchání léčí hluboce."

(Mike Boxhal z knihy Prázdná židle)Doporučené knihy

DECH ŽIVOTA - MOUDROST SKRYTÁ V TĚLE 

Michael Kern

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE - BIODYNAMICKÝ DECH ŽIVOTA

Ged Sumner, Steve Haines

TICHO A KLID - KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA A EVOLUCE VĚDOMÍ

Charles Ridley

JEMNÝM DOTYKEM - KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI


KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA - seznámení s biodynamickým přístupem kraniosakrální terapie

Roger Gilchrist

PRÁZDNÁ ŽIDLE - Učení, ne učitel

Mike Boxhall

PROBOUZENÍ TYGRA - LÉČENÍ TRAUMATU

Peter A. Levine, Ph.D


HLUBINNÁ PŘESTRUKTURACE

Marie Plochová Hlávková

MOLEKULY EMOCÍ - věda v pozadí medicíny těla a mysli

Candace B. Pert, Ph.D

ZNÁME SE CELÉ VĚKY - ČILI OSUDOVÉ VZTAHY

Andrea Homolová

ZÁKLADY KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKY - DECH ŽIVOTA A ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI

Franklyn Sills

PEČUJ O SVÉ DÉMONY 

Tsultrim Allione