Kraniosakrální biodynamická terapie

Obnova rovnováhy mysli, těla, duše

Specializuji se na kraniosakrální biodynamickou terapii, jejímž základem je celostní pohled na člověka, orientovaný na naše zdraví. 

V téměř 50 ti zemích (včetně např. Švýcarska, Německa..) je již tato metoda dlouhodobě uznávána jako jedna z rehabilitačních metod léčení, tudíž i proplácená zdravotními pojišťovnami. U nás v ČR ji dostal do širšího povědomí vážený pan Radek Neškrabal, s nímž si můžete pustit ve videích rozhovor u Jaroslava Duška. 

KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMICKÁ TERAPIE


Zdraví je v nás přítomno vždy, od okamžiku početí až do smrti. Terapie se při svém působení zaměřuje právě zdraví a jeho projev - životní sílu, kterou nazýváme DECH ŽIVOTA. Jakýkoli nezpracovaný stres a trauma ovlivňuje nejen naší psychiku, ale vždy také tělo, kde dochází ke stažení a omezení, způsobující napětí a bolest. Z toho po dlouhodobém neřešení často vzniká nemoc.

Je to velmi moudrá, neinvazivní, jemná, podpůrná a účinná metoda, která pomáhá přirozeně ozdravující síly zdraví znovu nalézt a podpořit. Tím dochází k rozpuštění vzorců napětí a obnovení rovnováhy v celém organismu. Doslova nás vrací zpět k sobě samým, a odstraňuje i ty nejhlubší příčiny problémů, které nás omezují, způsobují trápení a bolesti a "nepustí nás dál".

"Kraniosakrální biodynamika nabízí bezbolestné, jemné, neinvazivní ošetření, vhodné k nápravě širokého spektra zdravotních obtíží. Ošetření nastartuje léčebný proces. Po ošetření většinou vnímáme hluboké uvolnění, pociťujeme větší spojení sami se sebou, kontakt se svými potřebami, respekt vůči svému tělu a nadhled v každodenních situacích."


DECH ŽIVOTA

DECH ŽIVOTA JE TVOŘIVÁ SÍLA, USPOŘÁDÁVAJÍCÍ PRINCIP, KTERÝ ORGANIZUJE VŠECHNY ŽIVOTNÍ PROCESY U ŽIVÝCH ORGANISMŮ.  JE PROSTOUPEN V CELÉ NAŠÍ BYTOSTI A PROJEVUJE SE JAKO POHYB. POHYB JE ZDRAVÍ. 

KAŽDÁ NAŠE BUŇKA, TUDÍŽ I TKÁŇ, ORGÁN, SVAL A KOST JE TOUTO SILOU PRODÝCHÁVÁNA A NEUSTÁLE VYKONÁVÁ JEMNÝ POHYB V URČITÉM RYTMU, KTERÉMU ŘÍKÁME V KRANIOTERAPII PRIMÁRNÍ RESPIRACE. 

Primární respirace, je jev, který se nám děje už od početí. Primární proto, že předchází dýchání plícemi a srdečnímu rytmu. Jsme prodýcháváni Dechem života a díky kraniosakrální terapii vnímáme a jsme svědky toho, jak se nám Dech života projevuje v těle.

Terapeut svýma citlivýma rukama vnímá jemné pohyby primární respirace kdekoli na těle. Pomáhá tím aktivovat vnitřní moudrost těla a podporovat procesy k přirozenému léčení sebe sama, reorganizaci a obnovení vnitřní rovnováhy na úrovni MYSLI, TĚLA, a DUŠE. Dochází k harmonizaci celého systému, především nervového, uvolnění blokád a návratu organismu ke stavu vždy přítomného zdraví. 

SPOJENÍ S DECHEM ŽIVOTA PROSTŘEDNICTVÍM VĚDOMÉHO DOTEKU, KE KTERÉMU PŘI KRANIOTERAPII DOCHÁZÍ, ZPŮSOBÍ V TĚLE OZDRAVUJÍCÍ PROCES A ROZPUŠTĚNÍ NEGATIVNÍCH VZORCŮ NAPĚTÍ. K TĚMTO MOCNÝM ZMĚNÁM DOCHÁZÍ NA ÚROVNI KOMUNIKACE BUNĚK, JEJICH TEKUTIN A METABOLISMU, TUDÍŽ ZASAHUJÍ DO HLOUBKY A JSOU TRVALÉ.


PRO VÍCE INFORMACÍ  DOPORUČUJI PŘEČÍST ČLÁNEK INTELIGENTNÍ TĚLO


"Jsme prodýcháváni Dechem života a díky kraniosakrální terapii vnímáme a jsme svědky toho, jak se nám Dech života projevuje v těle."

Proč je tak důležitý a léčivý VĚDOMÝ DOTEK?

Na počátku byl DOTEK, jako naše první zkušenost. Kontaktní jsme byli již jako zárodek v děloze matky, propojeni s tkáněmi a tekutinami, pupeční šňůrou. Porod je také velmi kontaktním prožitkem. A na doteku - kontaktu s matkou - závisí život novorozeněte. Od té doby je do našeho mozku vtištěna síla doteku a každá buňka v těle hledá vazbu. Ve zdravém prostředí znamená dotek bezpečí, důvěru, jistotu. První vztahy jsou založené v prvé řadě na doteku. Naše životní potřeby se točí okolo doteku, kterého se nám (ne)dostává a může vyvolat celou řadu emocí. Avšak už jako rodiče se svých dětí často dotýkáme méně, než potřebují, a dospělí se v mnoha případech doteku vyhýbají kvůli své zranitelnosti.

"Základní prioritou každého, kdo se zabývá léčením, je nalézt zdraví člověka."


A JAK JE TO S DOTEKEM BIODYNAMICKÉHO TERAPEUTA? 

Biodynamický dotek je bezpodmínečný, nevnucující, nenátlakový, otevřený, bez touhy, nesoudící, nediferencovaný. Je velmi vzácný, protože lidé na takový dotek nejsou často zvyklí - dotek bývá většinou podmíněný potřebami druhého. Biodynamický dotek vychází z místa původnosti v našem nitru - stav tvořivé bdělosti, která není v podmíněné mysli, a je velmi léčivý.

"Sedět v NEHYBNOSTI s druhou lidskou bytostí je ta nejlepší terapie! A musíme tomu vůbec říkat terapie? Nemůžeme to jen pěstovat jako stav bytí? Jestliže, jak už zaznělo, naslouchání léčí, pak v naprosté nehybnosti, nepřipoutanosti, může příběh zaznít ve své úplnosti a bezvýhradné naslouchání vede k uzdravení. Nemusíme dělat nic jiného než přijímat bez posuzování. Právě v tomto přijetí spočívá obrovská moc ženského principu. To je obrovský poklad!"

"Lidé potřebují být vyslechnuti. Nepotřebují, aby je někdo soudil nebo jim radil, jací by měli být! Stačí jen, když je vyslechne v jejich bolesti, zmatku a strachu. Naslouchání léčí a hluboké naslouchání léčí hluboce."     

(Mike Boxhal - Prázdná židle)

PRO KOHO JE TERAPIE VHODNÁ?

Pro kohokoliv s jakkoliv dlouhou dobou pobytu na Zemi a jakýmikoliv potížemi, se kterými je schopen se dostavit s rodiči, sám, nebo s dopomocí a komu záleží na svém zdraví a nalezení vnitřní rovnováhy.


O této nádherné metodě léčení se toho dozvíte na mnoha stránkách tolik, proto se nebudu dále opakovat a rozepisovat. Ne všude jsou ale informace zcela pravdivé, proto Vás odkáži přímo na stránky ČESKÉ KRANIOSAKRÁLNÍ ASOCIACE, kde najdete také seznam profesionálních terapeutů. 

INTUITIVNÍ MASÁŽ

Na Vaše přání poskytuji před kraniálním ošetřením také intuitivní masáž s prvky masáže aromaterapeutické. Většinou trvá cca půl hodinky masáž a půl až třičtvrtě hodinky kraniální ošetření. Ceník zůstává stejný, také s možností zakoupení permanentky. 


Markéta Škapová, BCST

Kranio PaMaMis - Kraniosakrální biodynamika

Sklářova 3, Ostrava - Muglinov

pamamis.bcst@seznam.cz

+420 603 738 520

Otevírací doba:

po - pá: 9:00 - 16:00

so: 9:00 - 12:00

🚖

Pokud Vám zdravotní stav nebo pobyt ve zdravotnickém zařízení nedovoluje návštěvu u mě, neváhejte mě kontaktovat, ráda vám pomohu a po domluvě mohu dojíždět.

Vždy následuji a podporuji to, co přichází. Vytvářím správné podmínky a respektující prostor, ve kterém to, co je dle léčivého plánu klienta připraveno k rozpuštění, uvolní a odejde. A to plném respektu, důvěře, bezpečně a s bezpodmínečným přijetím.