KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA

PŘIROZENÝ A RESPEKTUJÍCÍ ZPŮSOB NÁVRATU KE SVÉMU ZDRAVÍ

Jsem terapeut kraniosakrální biodynamiky pro všechny od miminek po dospělé.

Kraniosakrální biodynamika léčí trápení, bolesti a potíže nejrůznějšího původu. Ať už se problém jeví více psychický či fyzický, vše je propojené a vždy je ovlivňován celý náš systém jako celek. V prvé řadě vždy pozitivně ovlivňuje nervový systém, který je propojen se vším a je takovým centrem veškerého dění.

BCST je hluboce účinným a bezpečným nástrojem pro návrat ke kontaktu se sebou a k uzdravení.

Zdraví, stejně jako slunce, je tady pro nás vždy přítomné. Jen ho často nevnímáme přes mraky, které ho překrývají. Ráda Vám pomůžu nechat je odplout a znovu se naplno radovat z přítomného zdraví.

Primární životní síla (zdraví) je v nás přítomna vždy, od okamžiku početí až do smrti. Tělo má přirozenou schopnost k seberegulaci a léčení. Tato schopnost je však v důsledku zranění, stresů a traumat snížena. Na mnoha místech v těle proto dochází ke stažení a omezení, to způsobuje napětí, bolest, NE-MOC. 

Kraniosakrální biodynamická terapie je velmi moudrá, neinvazivní, podpůrná metoda, která pomáhá přirozeně ozdravující síly zdraví znovu nalézt a podpořit. Tím dochází k rozpuštění vzorců napětí, úlevě, uzdravení. 

Terapie se při svém působení zaměřuje právě na zdraví a jeho projev - životní sílu, kterou nazýváme Dech života.

Tato rehabilitační metoda je ve světě známá a v mnoha státech i oficiálně uznávaná již desítky let.

PROČ LIDÉ PŘICHÁZEJÍ? 

Lidé přicházejí na kraniosakrální terapii z mnoha různých důvodů a s odlišnou motivací. Někteří znají její účinek na konkrétní zdravotní problémy, jiní se potřebují zbavit stresu a psychických překážek, další touží třeba po větší integritě těla, mysli a ducha. Tento obor je nádherný v tom, že pomoc může nabídnout každému.

Výsledky léčby jsou často pozoruhodné, a to i tehdy, když se neosvědčují jiné lékařské a terapeutické přístupy. Účinnost kraniosakrální práce lze vysvětlit skutečností, že pracuje s tím nejzákladnějším fyziologickým systémem - s primárním respiračním pohybem. Pracuje přímo s moudrostí našeho těla.

CO JE TO KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMICKÁ TERAPIE?

Název KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE je určen podle názvu systému, se kterým pracuje, a tím je kraniosakrální systém – hlavní fyziologický systém těla. Rozprostírá se od lebky (cranium), přes páteř dolů ke kosti křížové (sacrum) a kostrči. Kraniosakrální systém zahrnuje mozek, páteřní míchu a veškeré související struktury v těle. 

Je založena na myšlence, že tělo pacienta obsahuje informace potřebné k odhalení příčiny jakéhokoliv zdravotního problému

Terapeut naslouchá primární respiraci v těle a pomáhá podpořit samoozdravný proces v bytosti klienta. Tím kraniosakrální systém harmonizuje a vrací celý systém do rovnováhy. Kraniosakrální terapie nahlíží na člověka holisticky (celistvě).

Všechno v sobě má tu nejvyšší známou řídící sílu, bez níž nic nemůže fungovat a která se podvoluje volním i mimovolním příkazům života a ducha, díky nimž se točí světy a hýbou bytosti. 

Dr. A. T. Still

BIODYNAMICKÁ KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE (BCST) je vrcholem ve vývoji kraniosakrální terapie. Je odvozena z původních postupů v osteopatické medicíně a kombinována s moderním povědomím o kvantové fyzice, studiích vědomí, hloubkové fyziologii a anatomii. Odkrývá také nové obzory v povědomí praktických lékařů a vyšší úrovně klinické účinnosti. Biodynamický přístup se vyvinul do pozoruhodné tělesné terapie, která vytvořila vysoce kvalifikovaný způsob naslouchání tělesným projevům zdraví.

FASCIE - síť v těle plná tekutin
FASCIE - síť v těle plná tekutin

Dr. William Garner Sutherland, zakladatel kraniální osteopatie, jasně popsal primární energetický impuls v těle, který nazval Dech života. Tato primární energie (zdraví), která nás stvořila, vyjadřuje sílu a vlastní princip uspořádání celé struktury těla.

🦋

BCST zdůrazňuje, že zdraví je tělu vlastní, a zkoumá, jak se zdraví projevuje v každém životním procesu. Srdcem terapeutických procesů je vrátit tělu vztah k tomuto přirozenému zdraví. Zranění, nemoc nebo trauma, jež jsou drženy v těle, se uvolňují. Biodynamický přístup zároveň pracuje s klientovými vlastními zdroji, které jsou nezbytné pro uzdravení.

CO JE TO PRIMÁRNÍ RESPIRACE A DECH ŽIVOTA?

DECH ŽIVOTA JE TVOŘIVÁ SÍLA, USPOŘÁDÁVAJÍCÍ PRINCIP, KTERÝ ORGANIZUJE VŠECHNY ŽIVOTNÍ PROCESY U ŽIVÝCH ORGANISMŮ.

JE PROSTOUPEN V CELÉ NAŠÍ BYTOSTI A PROJEVUJE SE JAKO POHYB. POHYB JE ZDRAVÍ. 

KAŽDÁ NAŠE BUŇKA, TUDÍŽ I TKÁŇ, ORGÁN, SVAL A KOST JE TOUTO SILOU PRODÝCHÁVÁNA A NEUSTÁLE VYKONÁVÁ JEMNÝ POHYB V URČITÉM RYTMU, KTERÉMU ŘÍKÁME V KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPII PRIMÁRNÍ RESPIRACE.

PRIMÁRNÍ RESPIRACE JE JEV, KTERÝ SE NÁM DĚJE JIŽ OD POČETÍ, KDY JSME BYLY EMBRYEM. PRIMÁRNÍ PROTO, ŽE PŘEDCHÁZÍ DÝCHÁNÍ A SRDEČNÍMU RYTMU.

JSME PRODÝCHÁVÁNI DECHEM ŽIVOTA A DÍKY KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPII VNÍMÁME A JSME SVĚDKY TOHO, JAK SE NÁM DECH ŽIVOTA PROJEVUJE V TĚLE.

TERAPEUT SVÝMA CITLIVÝMA RUKAMA VNÍMÁ JEMNÉ POHYBY PRIMÁRNÍ RESPIRACE KDEKOLI NA TĚLE. POMÁHÁ TÍM AKTIVOVAT VNITŘNÍ MOUDROST TĚLA A PODPOROVAT PROCESY K PŘIROZENÉMU LÉČENÍ SEBE SAMA, REORGANIZACI A OBNOVENÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHY NA ÚROVNI MYSLI, TĚLA, A DUŠE.

DOCHÁZÍ K HARMONIZACI CELÉHO SYSTÉMU, PŘEDEVŠÍM NERVOVÉHO, UVOLNĚNÍ BLOKÁD A NÁVRATU ORGANISMU KE STAVU VŽDY PŘÍTOMNÉHO ZDRAVÍ.

SPOJENÍ S DECHEM ŽIVOTA PROSTŘEDNICTVÍM VĚDOMÉHO DOTEKU, KE KTERÉMU PŘI KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPII DOCHÁZÍ, ZPŮSOBÍ V TĚLE OZDRAVUJÍCÍ PROCES A ROZPUŠTĚNÍ NEGATIVNÍCH VZORCŮ NAPĚTÍ.

K TĚMTO MOCNÝM ZMĚNÁM DOCHÁZÍ NA ÚROVNI KOMUNIKACE BUNĚK, JEJICH TEKUTIN A METABOLISMU, TUDÍŽ ZASAHUJÍ DO HLOUBKY A JSOU TRVALÉ.

Kraniosakrální biodynamika nabízí bezbolestné, jemné, neinvazivní ošetření, vhodné k nápravě širokého spektra zdravotních obtíží. Ošetření nastartuje léčebný proces. Po ošetření většinou vnímáme hluboké uvolnění, pociťujeme větší spojení sami se sebou, kontakt se svými potřebami, respekt vůči svému tělu a nadhled v každodenních situacích."

VĚDOMÝ DOTEK

Na počátku byl DOTEK, jako naše první zkušenost. Kontaktní jsme byli již jako zárodek v děloze matky, propojeni s tkáněmi a tekutinami, pupeční šňůrou. Porod je také velmi kontaktním prožitkem. A na doteku - kontaktu s matkou - závisí život novorozeněte. Od té doby je do našeho mozku vtištěna síla doteku a každá buňka v těle hledá vazbu. Ve zdravém prostředí znamená dotek bezpečí, důvěru, jistotu. První vztahy jsou založené v prvé řadě na doteku. Naše životní potřeby se točí okolo doteku, kterého se nám (ne)dostává a může vyvolat celou řadu emocí. Avšak už jako rodiče se svých dětí často dotýkáme méně, než potřebují, a dospělí se v mnoha případech doteku vyhýbají kvůli své zranitelnosti.

Hledáš-li pravdu, nedívej se dál, než ke svému srdci. 

John Lennon

DOTEK TERAPEUTA

Biodynamický dotek je bezpodmínečný, nevnucující, nenátlakový, otevřený, bez touhy, nesoudící, nediferencovaný. Je velmi vzácný, protože lidé na takový dotek nejsou často zvyklí - dotek bývá většinou podmíněný potřebami druhého. Biodynamický dotek vychází z místa původnosti v našem nitru - stav tvořivé bdělosti, která není v podmíněné mysli, a je velmi léčivý.


"Lidé potřebují být vyslechnuti. Nepotřebují, aby je někdo soudil nebo jim radil, jací by měli být! Stačí jen, když je vyslechne v jejich bolesti, zmatku a strachu. Naslouchání léčí a hluboké naslouchání léčí hluboce."

Mike Boxhal - Prázdná židle

MOHU PŘIJET K VÁM DOMŮ, DO LDN, SOCIÁLNÍCH DOMOVŮ A REHABILITAČNÍCH CENTER.

PRACUJI TAKÉ JAKO TERAPEUT V TERÉNU PRO TY, KTERÝM ZDRAVOTNÍ STAV KOMPLIKUJE DOCHÁZENÍ KE MĚ NA KLINIKU. 

NEMOCNÍ LIDÉ A JEJICH BLÍZCÍ CHTĚJÍ PŘEDEVŠÍM CÍTIT NADĚJI, PODPORU, LÁSKU, A HLAVNĚ POTŘEBUJÍ PODPOŘIT SVÉ ZDRAVÍ, A PŘISPĚT TÍM KE ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A CELKOVÉ ROVNOVÁHY KE ZVLÁDÁNÍ SITUACE.  TO KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMICKÁ TERAPIE UMÍ.

JSEM TADY PRO VÁS. NEVÁHEJTE SE NA COKOLIV ZEPTAT A ŘÍCT SI O POMOC. 

Reference

K paní Markétě na kraniosakrální terapii docházím pravidelně už přes dva měsíce. Nikdy předtím jsem s touto metodou zkušenosti neměl, nicméně se nám díky CST podařilo výrazně zmírnit potíže s mým primárním zdravotním problémem, kterým jsou extrémně bolestivé migrény. Obecně se díky terapiím cítím také emočně i psychicky vyrovnanější. PaMaMis tedy vřele doporučuji.

Lukáš L.

Oslovila jsem paní Markétu kvůli potížím s páteří po úrazu. Markéta je velmi vnímavý člověk s ochotou druhým opravdu pomoci. Během půl roku docházení na terapie jsme vyřešily mnohé, přes fyzickou bolest, po psychické potíže. Kraniosakrální terapie umí zázraky a ty procházejí skrze Markétiny ruce.

Hanka S.

K Markétě jsme se dostali se synkem úplnou náhodou 🙂 Původně jsme se chtěli objednat na osteodynamiku. Kubík hodně ve spánku zakláněl hlavičku dozadu a mírně preferoval jednu stranu. (Porod vyvolávaný, nakonec CS) Jelikož byly dlouhé čekací doby na terapii osteodynamiky byla nám dopokučena i kranioterapie. Markéta je profesionál s úžasným přístupem 🙂Navštívili jsme ji s Kubíkem několikrát a bylo znát zlepšení. Kubík byl vždy po "ošetření" klidnější a spokojenější. Na ošetření osteodynamiky jsme nakonec taky šli a blokády, které Kubík měl... byly jen malé. Hodně pomohla kraniosakrální terapie i podle slov paní terapeutky.
Markét můžu jen doporučit a chválit.

Děkujeme ❤️

Petra D.

"Láska je odpověď. Jaká byla otázka?" 

John Lennon

Markéta Škapová, BCST

Kranio PaMaMis - od srdce ke zdraví

Sklářova 3, Ostrava - Muglinov

pamamis.bcst@seznam.cz

+420 603 738 520

Můžete se se mnou spojit na Facebooku


Termín si můžete rezervovat na telefonním čísle nebo v rezervačním systému.

Moji milí klienti, děkuji.

Vážím si Vaši důvěry a jsem vděčná, že můžu být přítomna u Vašich změn k lepšímu a šťastnějšímu bytí.

Těším se na naše setkání.