Kranio PaMaMis - od srdce ke zdraví 

Léčivý dotek Dechu života

Specializuji se na kraniosakrální biodynamickou terapii, jejímž základem je celostní pohled na člověka, orientovaný na naše zdraví. Při mé práci vytvářím podmínky pro projevení vrozené moudrosti těla, jež usnadňuje návrat ke zdraví. Klíčovými  Jsou tak přirozeně podporovány samoléčebné ozdravné procesy v bytosti klienta. 
V téměř 50 ti zemích (včetně např. Švýcarska, Německa) je již tato metoda dlouhodobě uznávána jako jedna z významných rehabilitačních metod léčení. U nás dostal kraniosakrální terapii do širšího povědomí především pan Radek Neškrabal, s nímž si můžete pustit rozhovor u Jaroslava Duška.

Co je to kraniosakrální biodynamická terapie?

Název KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE je určen podle názvu systému, se kterým pracuje, a tím je kraniosakrální systém – hlavní fyziologický systém těla. Rozprostírá se od lebky (cranium), přes páteř dolů ke kosti křížové (sacrum) a kostrči. Kraniosakrální systém zahrnuje mozek, páteřní míchu a veškeré související struktury v těle. Terapie je založena na myšlence, že každé tělo pacienta obsahuje informace potřebné k odhalení příčiny jakéhokoliv zdravotního problému. Terapeut naslouchá primární respiraci v těle a pomáhá podpořit samoozdravný proces v bytosti klienta. Tím kraniosakrální systém harmonizuje a vrací celý systém do rovnováhy. Kraniosakrální terapie nahlíží na člověka holisticky (komplexně, celistvě).
BIODYNAMICKÁ KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE (BCST) je vrcholem ve vývoji kraniosakrální terapie. Je odvozena z původních postupů v osteopatické medicíně a kombinována s moderním povědomím o kvantové fyzice, studiích vědomí, hloubkové fyziologii a anatomii. Odkrývá také nové obzory v povědomí praktických lékařů a vyšší úrovně klinické účinnosti. Biodynamický přístup se vyvinul do pozoruhodné tělesné terapie, která vytvořila vysoce kvalifikovaný způsob naslouchání tělesným projevům zdraví.
BCST přesahuje mechanické přístupy v kraniosakrální terapii tím, že pracuje s energetickou dynamikou a procesy, které organizují tělesné funkce. Jasné pochopení těchto energetických procesů posouvá terapeutickou práci na mnohem hlubší úroveň. Dr. William Garner Sutherland, zakladatel kraniální osteopatie, jasně popsal primární energetický impuls v těle, který nazval Dech života. Tato primární energie (zdraví), která nás stvořila, vyjadřuje sílu a vlastní princip uspořádání celé struktury těla.
BCST pracuje současně se strukturou a funkcí, kostmi a membránami, dynamikou tekutin a principem uspořádání Dechu života. Zdůrazňuje, že zdraví je tělu vlastní, a zkoumá, jak se zdraví projevuje v každém životním procesu. Srdcem terapeutických procesů je vrátit tělu vztah k tomuto přirozenému zdraví. Zranění, nemoc nebo trauma, jež jsou drženy v těle, se uvolňují. Biodynamický přístup zároveň pracuje s klientovými vlastními zdroji, které jsou nezbytné pro uzdravení.


Primární životní síla (zdraví) je v nás přítomna vždy, od okamžiku početí až do smrti. Avšak jakékoli nezpracované trauma ovlivňuje nejen naší psychiku, ale vždy také tělo, ve kterém se vše ukládá (tělo si pamatuje všechno). Na mnoha místech v těle tak dochází ke stažení a omezení, což způsobuje napětí, bolest, nemoc. 
Kraniosakrální biodynamická terapie je velmi moudrá, neinvazivní, jemná, podpůrná a účinná metoda, která pomáhá přirozeně ozdravující síly zdraví znovu nalézt a podpořit. Tím dochází k rozpuštění vzorců napětí a úlevě. Terapie se při svém působení zaměřuje právě na zdraví a jeho projev - životní sílu, kterou nazýváme Dech života.


DECH ŽIVOTA A PRIMÁRNÍ RESPIRACE

DECH ŽIVOTA JE TVOŘIVÁ SÍLA, USPOŘÁDÁVAJÍCÍ PRINCIP, KTERÝ ORGANIZUJE VŠECHNY ŽIVOTNÍ PROCESY U ŽIVÝCH ORGANISMŮ.
JE PROSTOUPEN V CELÉ NAŠÍ BYTOSTI A PROJEVUJE SE JAKO POHYB. POHYB JE ZDRAVÍ.
KAŽDÁ NAŠE BUŇKA, TUDÍŽ I TKÁŇ, ORGÁN, SVAL A KOST JE TOUTO SILOU PRODÝCHÁVÁNA A NEUSTÁLE VYKONÁVÁ JEMNÝ POHYB V URČITÉM RYTMU, KTERÉMU ŘÍKÁME V KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPII PRIMÁRNÍ RESPIRACE.
PRIMÁRNÍ RESPIRACE JE JEV, KTERÝ SE NÁM DĚJE JIŽ OD POČETÍ. PRIMÁRNÍ PROTO, ŽE PŘEDCHÁZÍ DÝCHÁNÍ A SRDEČNÍMU RYTMU.
JSME PRODÝCHÁVÁNI DECHEM ŽIVOTA A DÍKY KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPII VNÍMÁME A JSME SVĚDKY TOHO, JAK SE NÁM DECH ŽIVOTA PROJEVUJE V TĚLE.
TERAPEUT SVÝMA CITLIVÝMA RUKAMA VNÍMÁ JEMNÉ POHYBY PRIMÁRNÍ RESPIRACE KDEKOLI NA TĚLE. POMÁHÁ TÍM AKTIVOVAT VNITŘNÍ MOUDROST TĚLA A PODPOROVAT PROCESY K PŘIROZENÉMU LÉČENÍ SEBE SAMA, REORGANIZACI A OBNOVENÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHY NA ÚROVNI MYSLI, TĚLA, A DUŠE.
DOCHÁZÍ K HARMONIZACI CELÉHO SYSTÉMU, PŘEDEVŠÍM NERVOVÉHO, UVOLNĚNÍ BLOKÁD A NÁVRATU ORGANISMU KE STAVU VŽDY PŘÍTOMNÉHO ZDRAVÍ.
SPOJENÍ S DECHEM ŽIVOTA PROSTŘEDNICTVÍM VĚDOMÉHO DOTEKU, KE KTERÉMU PŘI KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPII DOCHÁZÍ, ZPŮSOBÍ V TĚLE OZDRAVUJÍCÍ PROCES A ROZPUŠTĚNÍ NEGATIVNÍCH VZORCŮ NAPĚTÍ.
K TĚMTO MOCNÝM ZMĚNÁM DOCHÁZÍ NA ÚROVNI KOMUNIKACE BUNĚK, JEJICH TEKUTIN A METABOLISMU, TUDÍŽ ZASAHUJÍ DO HLOUBKY A JSOU TRVALÉ.
"Kraniosakrální biodynamika nabízí bezbolestné, jemné, neinvazivní ošetření, vhodné k nápravě širokého spektra zdravotních obtíží. Ošetření nastartuje léčebný proces. Po ošetření většinou vnímáme hluboké uvolnění, pociťujeme větší spojení sami se sebou, kontakt se svými potřebami, respekt vůči svému tělu a nadhled v každodenních situacích.""Jsme prodýcháváni Dechem života a díky kraniosakrální terapii vnímáme a jsme svědky toho, jak se nám Dech života projevuje v těle."

VĚDOMÝ DOTEK

Na počátku byl DOTEK, jako naše první zkušenost. Kontaktní jsme byli již jako zárodek v děloze matky, propojeni s tkáněmi a tekutinami, pupeční šňůrou. Porod je také velmi kontaktním prožitkem. A na doteku - kontaktu s matkou - závisí život novorozeněte. Od té doby je do našeho mozku vtištěna síla doteku a každá buňka v těle hledá vazbu. Ve zdravém prostředí znamená dotek bezpečí, důvěru, jistotu. První vztahy jsou založené v prvé řadě na doteku. Naše životní potřeby se točí okolo doteku, kterého se nám (ne)dostává a může vyvolat celou řadu emocí. Avšak už jako rodiče se svých dětí často dotýkáme méně, než potřebují, a dospělí se v mnoha případech doteku vyhýbají kvůli své zranitelnosti.


A JAK JE TO S DOTEKEM BIODYNAMICKÉHO TERAPEUTA? 

Biodynamický dotek je bezpodmínečný, nevnucující, nenátlakový, otevřený, bez touhy, nesoudící, nediferencovaný. Je velmi vzácný, protože lidé na takový dotek nejsou často zvyklí - dotek bývá většinou podmíněný potřebami druhého. Biodynamický dotek vychází z místa původnosti v našem nitru - stav tvořivé bdělosti, která není v podmíněné mysli, a je velmi léčivý.
"Sedět v NEHYBNOSTI s druhou lidskou bytostí je ta nejlepší terapie! A musíme tomu vůbec říkat terapie? Nemůžeme to jen pěstovat jako stav bytí? Jestliže, jak už zaznělo, naslouchání léčí, pak v naprosté nehybnosti, nepřipoutanosti, může příběh zaznít ve své úplnosti a bezvýhradné naslouchání vede k uzdravení. Nemusíme dělat nic jiného než přijímat bez posuzování. Právě v tomto přijetí spočívá obrovská moc ženského principu. To je obrovský poklad!"


"Lidé potřebují být vyslechnuti. Nepotřebují, aby je někdo soudil nebo jim radil, jací by měli být! Stačí jen, když je vyslechne v jejich bolesti, zmatku a strachu. Naslouchání léčí a hluboké naslouchání léčí hluboce." 

(Mike Boxhal - Prázdná židle)

PRO KOHO JE TERAPIE VHODNÁ?

Pro kohokoliv s jakkoliv dlouhou dobou pobytu na Zemi a jakýmikoliv potížemi, komu záleží na svém zdraví a nalezení vnitřní rovnováhy.O této nádherné metodě léčení se dozvíte na mnoha stránkách spoustu, proto se nebudu dále opakovat a rozepisovat. Ne všude jsou ale informace zcela pravdivé, proto Vás odkáži přímo na stránky ČESKÉ KRANIOSAKRÁLNÍ ASOCIACE, kde najdete také seznam profesionálních terapeutů.Markéta Škapová, BCST

Kranio PaMaMis - od srdce ke zdraví

Sklářova 3, Ostrava - Muglinov

pamamis.bcst@seznam.cz

+420 603 738 520

Můžete se se mnou spojit na Facebooku


Otevírací doba:

po - pá: 9:00 - 18:00 


Vždy následuji a podporuji to, co přichází. Vytvářím správné podmínky a respektující prostor, ve kterém to, co je dle léčivého plánu klienta připraveno k rozpuštění, uvolní a odejde. A to plném respektu, důvěře, v bezpečí a s bezpodmínečným přijetím.