Hledáš-li pravdu, nedívej se dál, než ke svému srdci.

Jsem terapeutem biodynamické kraniosakrální terapie a bude mi ctí být Vaším průvodcem na cestě ke zdraví, celistvosti a spokojenějšímu bytí. 

Kraniosakrální biodynamika je účinným a bezpečným nástrojem k uzdravení těla, mysli a duše. Jedná se o jemnou rehabilitační metodu, která je ve světě pro své zdravotní účinky uznávaná již desítky let.

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPII ráda říkám ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD (naše tělo je samá voda). A myslím, že je to trefné přirovnání. Miluji tuhle práci uklízečky. 😀 Mě kdysi vytáhla z úplného hnoje tím, že se tak zahájil očistný proces na všech úrovních. Otevřela mi dveře, kdy už jsem byla tak zahlcená a tělesně i duševně vyčerpaná, že jsem z toho sama nedokázala najít cestu ven (nebo dovnitř?). Pro mě a mnohé z mých klientů je to nádherný respektující způsob nalezení cesty k sobě samému a čím dál vědomějšímu spokojenému bytí. Tělo je takový náš domeček, ve kterém bydlí úplně všechno. A každý z nás v životě občas potřebuje někoho, kdo nám pomůže se v něm vyznat a uklidit. Jediná cesta, jak ze všeho ven, vede dovnitř. A já Vám s tím z celého srdce ráda pomůžu.

Definice školy Body Intelligence: "Terapie se ve svém přístupu orientuje na přirozenou moudrost těla a umožňuje vznik vrozených inteligentních procesů a přináší autentickou změnu. Tyto změny budou fyziologické a psycho-emocionální. Vlastní priority těla pro změnu jsou naslouchány a podporovány, aby se objevily. Uměním terapeuta je spojit se se základními silami zdraví a usnadnit proces přirozené reorganizace. Tyto síly se vyjadřují jako jemný pohyb tkání a tekutin, které mohou vnímat citlivé ruce. Biodynamická kraniosakrální terapie využívá k léčení přístup celého člověka a je hluboce uznáváno vzájemné propojení mysli, těla a ducha."

Název KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE je určen podle názvu systému, se kterým pracuje, a tím je kraniosakrální systém – hlavní fyziologický systém těla. Rozprostírá se od lebky (cranium), přes páteř dolů ke kosti křížové (sacrum) a kostrči. Kraniosakrální systém zahrnuje mozek, páteřní míchu a veškeré související struktury v těle.

Je založena na myšlence, že tělo pacienta obsahuje informace potřebné k odhalení příčiny jakéhokoliv zdravotního problému.

Terapeut naslouchá primární respiraci v těle a pomáhá podpořit samoozdravný proces v bytosti klienta. Tím kraniosakrální systém harmonizuje a vrací celý systém do rovnováhy. Kraniosakrální terapie nahlíží na člověka holisticky (celistvě).


BIODYNAMICKÁ KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE (BCST) je vrcholem ve vývoji kraniosakrální terapie. Je odvozena z původních postupů v osteopatické medicíně a kombinována s moderním povědomím o kvantové fyzice, studiích vědomí, hloubkové fyziologii a anatomii. Odkrývá také nové obzory v povědomí praktických lékařů a vyšší úrovně klinické účinnosti. Biodynamický přístup se vyvinul do pozoruhodné tělesné terapie, která vytvořila vysoce kvalifikovaný způsob naslouchání tělesným projevům zdraví.

Dr. William Garner Sutherland, zakladatel kraniální osteopatie, jasně popsal primární energetický impuls v těle, který nazval Dech života. Tato primární energie (zdraví), která nás stvořila, vyjadřuje sílu a vlastní princip uspořádání celé struktury těla.

Kraniosakrální biodynamika léčí trápení, bolesti a potíže nejrůznějšího původu. Ať už se problém jeví více psychický či fyzický, vše je propojené a vždy je ovlivňován celý náš systém jako celek. V prvé řadě vždy pozitivně ovlivňuje nervový systém, který je propojen se vším a je takovým centrem veškerého dění.

PROČ LIDÉ PŘICHÁZEJÍ? 

Lidé přicházejí na kraniosakrální terapii z mnoha různých důvodů a s odlišnou motivací. Někteří znají její účinek na konkrétní zdravotní problémy, jiní se potřebují zbavit stresu a psychických překážek, další touží třeba po větší integritě těla, mysli a ducha. Tento obor je nádherný v tom, že pomoc může nabídnout každému.

Výsledky léčby jsou často pozoruhodné, a to i tehdy, když se neosvědčují jiné lékařské a terapeutické přístupy. Účinnost kraniosakrální práce lze vysvětlit skutečností, že pracuje s tím nejzákladnějším fyziologickým systémem - s primárním respiračním pohybem. Pracuje přímo s moudrostí našeho těla.

Všechno v sobě má tu nejvyšší známou řídící sílu, bez níž nic nemůže fungovat a která se podvoluje volním i mimovolním příkazům života a ducha, díky nimž se točí světy a hýbou bytosti.

VĚDOMÝ DOTEK


Na počátku byl DOTEK, jako naše první zkušenost. Kontaktní jsme byli již jako zárodek v děloze matky, propojeni s tkáněmi a tekutinami, pupeční šňůrou. Porod je také velmi kontaktním prožitkem. A na doteku - kontaktu s matkou - závisí život novorozeněte. Od té doby je do našeho mozku vtištěna síla doteku a každá buňka v těle hledá vazbu. Ve zdravém prostředí znamená dotek bezpečí, důvěru, jistotu. První vztahy jsou založené v prvé řadě na doteku. Naše životní potřeby se točí okolo doteku, kterého se nám (ne)dostává a může vyvolat celou řadu emocí. Avšak už jako rodiče se svých dětí často dotýkáme méně, než potřebují, a dospělí se v mnoha případech doteku vyhýbají kvůli své zranitelnosti.

DOTEK TERAPEUTA

Biodynamický dotek je bezpodmínečný, nevnucující, nenátlakový, otevřený, bez touhy, nesoudící, nediferencovaný. Je velmi vzácný, protože lidé na takový dotek nejsou často zvyklí - dotek bývá většinou podmíněný potřebami druhého. Biodynamický dotek vychází z místa původnosti v našem nitru - stav tvořivé bdělosti, která není v podmíněné mysli, a je velmi léčivý.

"Lidé potřebují být vyslechnuti. Nepotřebují, aby je někdo soudil nebo jim radil, jací by měli být! Stačí jen, když je vyslechne v jejich bolesti, zmatku a strachu. Naslouchání léčí a hluboké naslouchání léčí hluboce."

Mike Boxhal - Prázdná židle

Markéta Škapová, BCST

Kranio PaMaMis - od srdce ke zdraví

Sklářova 3, Ostrava - Muglinov

pamamis.bcst@seznam.cz

+420 603 738 520

Můžete se se mnou spojit i na Facebooku

Ráda přijedu i k Vám domů, do LDN, sociálních domovů, či rehabilitačních center, pokud Vám zdravotní stav neumožňuje návštěvu u mě na klinice.

Termín si můžete rezervovat na telefonním čísle nebo v rezervačním systému.